Våra foton är klickbara för större version. Fotona är skyddade enligt upphovslagen och får inte användas av utomstående.


måndag 15 augusti 2016

Winnets Västernorrlands kunskapsdag

30/9 2015, besökte Ninni Smedsberg, direktor Vårsta Diakoni, Nikki Vikdahl, samordnare och Carina Magnusson, handledare Vårsta Växtkraft, Winnets Västernorrlands kunskapsdag i Sundsvall.

Vi minglade bland andra deltagare och sociala arbetsintegrerade företagare och lyssnade på föredrag och föreläsningar i ämnet.

Bland annat höll Bengt Johannisson, Dr Senior Professor in Etrepreunörship School och Buisness and Economics et föredrag om sociala innovationer och etreprenörskap från ord till handling.

Anders Bro, fil.dr och verksamhetsledare för stiftelsen Cesam berättade om partnerskapets verksamhet utifrån sina egna praktiska erfarenheter.

Yvonne von Friedrichs, professor på Mittuniversitetet, pratade om samhällsentreprenörskap - en gränsöverskridande kraft för regional utveckling.

En innehålls- och lärorik dag.

 Vårsta Växtkrafts monter
 Bengt Johannisson
Anders Bro

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar